Alberto Giacometti - Vivantes cendres, innommée - Kunsthaus Zurich 1989 Saint-Martin Bookshop

Giacometti Alberto

Alberto Giacometti - Vivantes cendres, innommée - Kunsthaus Zurich 1989