Alberto Giacometti - Vivantes cendres, innommée - Kunsthaus Zurich 1989 - Saint-Martin Bookshop, Art books Brussels

Giacometti Alberto

Alberto Giacometti - Vivantes cendres, innommée - Kunsthaus Zurich 1989